International Accounting
 

Models of accounting of fixed assets in terms of deferred (installment) payment according to IFRS and their adaptation to the Russian legislation

Vol. 21, Iss. 9, SEPTEMBER 2018

Received: 4 July 2018

Received in revised form: 23 August 2018

Accepted: 6 September 2018

Available online: 14 September 2018

Subject Heading: ACCOUNTING SYSTEMS ADAPTING

JEL Classification: G12, H20, M41

Pages: 1052–1068

https://doi.org/10.24891/ia.21.9.1052

Prosvirina I.I. South Ural State University (National Research University) (SUSU (NRU), Chelyabinsk, Russian Federation
prosvirinaii@susu.ru

https://orcid.org/0000-0003-1791-993X

Gonchar E.A. South Ural State University (National Research University) (SUSU (NRU), Chelyabinsk, Russian Federation
goncharea@susu.ru

https://orcid.org/0000-0003-1678-536X

Volchenkova O.A. South Ural State University (National Research University) (SUSU (NRU), Chelyabinsk, Russian Federation
volchenkovaoa@susu.ru

https://orcid.org/0000-0002-3141-1123

Andreeva O.M. South Ural State University (National Research University) (SUSU (NRU), Chelyabinsk, Russian Federation
andreevaom@susu.ru

https://orcid.org/0000-0002-2721-3255

Subject This article focuses on the methodological issues of accounting for fixed assets in terms of deferred (installment) payment in accordance with IFRS, and it analyzes the possibility of their adaptation to the Russian accounting practice in terms of the current legislation.
Objectives The article aims to transform models of accounting for fixed assets in terms of postponement (installment) of payment under IFRS and analyze the possibilities and peculiarities of their application in the Russian accounting practice.
Methods For the study, we used the methods of logical analysis, and systematization and generalization of the material considered.
Results Taking into account various options of deferred (installment) payment, the article presents models of accounting for fixed assets for each particular variant under IFRS, analyzing the possibility of their application in the Russian accounting practice under the current legislation. It also considers the models in the tax aspect. The study identifies a variety of situations with postponement (installment) of payment, involving different models of accounting for fixed assets under IFRS.
Conclusions On the basis of the analysis of the peculiarities of application of the IFRS provisions regulating the valuation of fixed assets during the deferment (installment) of payment, we speak about the possibility of applying three selected models of accounting for fixed assets in the Russian accounting practice, provided correct accounting policies.

Keywords: IFRS, FSBU, accounting for fixed assets, postponement of payment, installment payment

References:

 1. Sukharev I.R., Sukhareva O.A. [Practical application of IFRS requirements in the Russian conditions: accounting of fixed assets]. Mezhdunarodnyi bukhgalterskii uchet = International Accounting, 2009, vol. 12, iss. 12, pp. 14–23. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prakticheskoe-primenenie-trebovaniy-msfo-v-rossiyskih-usloviyah-uchet-osnovnyh-sredstv-3 (In Russ.)
 2. Agoshkova N.N. [Formation and reflection in accounting of the value of fixed assets in accordance with the requirements of International Financial Reporting Standards]. Mezhdunarodnyi bukhgalterskii uchet = International Accounting, 2012, vol. 15, iss. 21, pp. 35–43. (In Russ.)
 3. Kulikova L.I. [Fixed assets: recognition and evaluation in accordance with IFRS]. Bukhgalterskii uchet = Accounting, 2012, no. 6, pp. 63–66. (In Russ.)
 4. Kulikova L.I. [Fixed assets: recognition and evaluation in accordance with IFRS]. Bukhgalterskii uchet = Accounting, 2012, no. 7, pp. 15–19. (In Russ.)
 5. Get'man V.G. [Overdue issues of improvement of accounting of fixed assets]. Mezhdunarodnyi bukhgalterskii uchet = International Accounting, 2013, vol. 16, iss. 14, pp. 2–13. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nazrevshie-voprosy-sovershenstvovaniya-buhgalterskogo-ucheta-osnovnyh-sredstv (In Russ.)
 6. Druzhilovskaya E.S. [Methods of accounting valuation of property, plant and equipment]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo = Vestnik of Lobachevsky University of Nizhny Novgorod, 2012, no. 2-1, pp. 262–269. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-osnovnyh-sredstv-v-buhgalterskom-uchete (In Russ.)
 7. Druzhilovskaya E.S. [A system of terms, recognition criteria, and initial valuation of fixed assets in the new federal accounting standard]. Bukhgalterskii uchet v byudzhetnykh i nekommercheskikh organizatsiyakh = Accounting in Budgetary and Non-Profit Organizations, 2016, no. 18, pp. 2–12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-terminov-kriterii-priznaniya-i-pervonachalnaya-otsenka-osnovnyh-sredstv-v-novom-federalnom-buhgalterskom-standarte (In Russ.)
 8. Druzhilovskaya E.S. [Complex issues of valuation of fixed assets under IFRS]. Bukhgalterskii uchet = Accounting, 2017, no. 10, pp. 25–33. (In Russ.)
 9. Druzhilovskaya E.S. [Current problems of measurement at recognition and measurement after recognition of property, plant and equipment in Russian and international accounting]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya: Sotsial'nye nauki = Vestnik of Lobachevsky University of Nizhny Novgorod. Series: Social Sciences, 2017, no. 2, pp. 7–14. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-pervonachalnoy-i-posleduyuschey-otsenki-osnovnyh-sredstv-v-rossiyskom-i-mezhdunarodnom-buhgalterskom-uchete (In Russ.)
 10. Azieva Z.I., Chelokhsaeva S.A. [Particularities and various accounting ways of fixed assets in accordance with RAS and IAS]. Politematicheskii setevoi elektronnyi nauchnyi zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 2014, no. 99, pp. 1166–1176. (In Russ.) URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-razlichaya-ucheta-osnovnyh-sredstv-v-sootvetstvii-s-rsbu-i-msfo
 11. Demina I.D., Dombrovskaya E.N. [Problems of the application of the project AR 6 "Accounting for Fixed Assets" in the national accounting practice]. Vestnik Universiteta, 2014, no. 4, pp. 163–172. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-primeneniya-proekta-pbu-6-uchet-osnovnyh-sredstv-v-otechestvennoy-praktike-buhgalterskogo-ucheta (In Russ.)
 12. Inozemtseva Yu.A. [Discounting at deferred payments]. Glavnaya kniga, 2014, no. 10, pp. 27–30. URL: http://glavkniga.ru/elver/2014/10/1470-diskontirovanie_otsrochkakh_platezhej.html (In Russ.)
 13. Trushkina I.R., Andreeva O.O. [The acquisition cost and the subsequent assessment of fixed assets following the International Financial Reporting Standards]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 2014, no. 37, pp. 152–155. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pervonachalnaya-stoimost-i-posleduyuschaya-otsenka-osnovnyh-sredstv-v-sootvetstvii-s-msfo (In Russ.)
 14. Myalkina A.F., Ovodkova T.A., Tregubova V.M. [Principles of the account and formation of information on fixed assets in the financial reporting: International and Russian practice]. Sotsial'no-ekonomicheskie yavleniya i protsessy = Social and Economic Phenomena and Processes, 2014, vol. 9, no. 10, pp. 72–79. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-ucheta-i-formirovaniya-informatsii-ob-osnovnyh-sredstvah-v-finansovoy-otchetnosti-mezhdunarodnaya-i-rossiyskaya-praktika (In Russ.)
 15. Tuyakova Z.S., Cheremushnikova T.V. [Specifics of fixed assets accounting and valuation at various stages of life cycle under IFRS requirements]. Mezhdunarodnyi bukhgalterskii uchet = International Accounting, 2015, vol. 18, iss. 38, pp. 2–23. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ucheta-i-otsenki-osnovnyh-sredstv-na-razlichnyh-etapah-ih-zhiznennogo-tsikla-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-msfo (In Russ.)
 16. Kazakova V.S. [Approaches to the valuation of fixed assets in the accounting on the basis of international practice]. Mir nauki i innovatsii, 2016, vol. 8, no. 1(3), pp. 4–8. (In Russ.)
 17. Chernov V.A., Borisova A.V. [Feasibility of an assessment of the capital in the categories of Russian and International Standards of Accounting]. Uchet. Analiz. Audit = Accounting. Analysis. Auditing, 2016, no. 5, pp. 18–29. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/realistichnost-otsenki-kapitala-v-kategoriyah-rossiyskih-i-mezhdunarodnyh-standartov-ucheta (In Russ.)
 18. Pronyaeva L.I. [New approaches to the development of value of fixed assets in accounting]. Nauchnyi rezul'tat. Seriya: Ekonomicheskie issledovaniya = Research Result. Economic Research, 2016, vol. 2, no. 1(7), pp. 48–56. (In Russ.) URL: https://doi.org/10.18413/2409-1634-2016-2-1-48-56
 19. Popov A.Yu. [Initial assessment of fixed assets in accounting: the near-term outlook]. Krymskii nauchnyi vestnik, 2016, no. 3(9), pp. 53–66. (In Russ.) URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pervonachalnaya-otsenka-osnovnyh-sredstv-v-buhgalterskom-uchete-blizhayshie-perspektivy
 20. Polenova S.N. [Some issues of estimation, formation and use of the initial cost of circulating assets in accounting]. Audit i finansovyi analiz = Audit and Financial Analysis, 2017, no. 5-6, pp. 41–45. (In Russ.)
 21. Gonchar E.A., Volchenkova O.A., Edapina I.A. [Assessment and asset accounting accounts payable and debt on the basis of integration of Russian and international standards]. Ekonomika i predprinimatel'stvo = Journal of Economy and Entrepreneurship, 2017, no. 8-3, pp. 504–515. (In Russ.)
 22. Gonchar E.A., Volchenkova O.A., Edapina I.A. [The concept of evaluating entrepreneurial capital]. Ekonomika i predprinimatel'stvo = Journal of Economy and Entrepreneurship, 2017, no. 8-2, pp. 615–622. (In Russ.)
 23. Prosvirina I.I., Gonchar E.A., Volchenkova O.A. et al. [The transformation of the accounting and audit of fixed assets in terms of deferred payment in accordance with IFRS with application Russian Chart of Accounts]. Auditorskie vedomosti = Audit Journal, 2017, no. 11, pp. 73–88.

View all articles of issue

 

ISSN 2311-9381 (Online)
ISSN 2073-5081 (Print)

Journal current issue

Vol. 21, Iss. 9
September 2018

Archive