National Interests: Priorities and Security
 

Setting up a financial mechanism for corporate development during the adaptation of the Russian economy to a new technological mode

Vol. 13, Iss. 8, AUGUST 2017

Received: 12 July 2017

Received in revised form: 30 July 2017

Accepted: 18 August 2017

Available online: 29 August 2017

Subject Heading: INNOVATION AND INVESTMENT

JEL Classification: G34, O12

Pages: 1491–1516

https://doi.org/10.24891/ni.13.8.1491

Radionova S.P. Saint Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russian Federation
spradionova@mail.ru

Importance The article reviews the corporate finance governance in adapting to new conditions of the socio-economic environment.
Objectives The research forms a financial mechanism for corporate governance that would streamline the adaptation to a new technological mode in the financial and economic instability.
Methods The research relies upon a systems and logic analysis of various aspects of corporate finance governance.
Results I examine the financial mechanism for corporate development in the dialectical unity with the financial mechanism of management. I review key steps of a comprehensive analysis of financial and business operations to determine the functionality of the financial system. I provide the rationale for a dynamic structural unit – the financial design sector. The article also analyzes issues of corporate governance that are common for SME during organizational changes and innovation. I propose methods for vector-oriented optimization of investment projects for SME in line with available software. The article presents a conditional and conceptual model of the financial system, formalizes it and points out financial criteria based on discounted cash flows.
Conclusions and Relevance Considering the adoption of a new technological mode, entities should articulate competition strategies, using a comprehensive approach and individual development paths. The financial mechanism for development grows more important as it bolsters such production factors as knowledge, organization, information. The unstable market situation and financial restrictions make entities use their economic capabilities and software to support innovative and investing activities.

Keywords: financial mechanism, development, competitive strategy, economic potential, financial analysis

References:

 1. Demidova L.A., Kirakovskii V.V., Pyl'kin A.N. Prinyatie reshenii v usloviyakh neopredelennosti [Decision-making in conditions of uncertainty]. Moscow, Goryachaya liniya – Telekom Publ., 2016, 289 p.
 2. Shuklov L.V. Upravlenie razvitiem predpriyatii: Bukhgalterskii i finansovyi aspekty [Management of corporate development: Accounting and financial considerations]. Moscow, Librokom Publ., 2012, 200 p.
 3. Radionov N.V. Modeli effektivnosti investitsii i kreditovaniya. T. 1 Matematicheskie osnovy finansovogo analiza [Efficiency models of investment and lending. Vol. 1. Mathematical principles of financial analysis]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2005, 600 p.
 4. Marshall A. Printsipy ekonomicheskoi nauki. T. 1 [Principles of Economics. Book 1]. Moscow, Progress Publ., 1993, 415 p.
 5. Mamardashvili M.K. Soznanie i tsivilizatsiya [Consciousness and civilization]. St. Petersburg, Azbuka, Azbuka-Attikus Publ., 2011, 288 p.
 6. Adizes I.K. Upravlenie zhiznennym tsiklom korporatsii [Managing Corporate Lifecycles]. St. Petersburg, Piter Publ., 2012, 384 p.
 7. Ponomareva E.A., Bozhechkova A.V., Knobel' A.Yu. Faktory ekonomicheskogo rosta: nauchno-tekhnicheskii progress [Economic growth drivers: Scientific and technological progress]. Moscow, Delo Publ., 2012, 186 p.
 8. Ryakhovskaya A.N., Kovan S.E. [Crisis management transformation under modern economic conditions dedicated to twenty years of crisis management in Russia]. Effektivnoe antikrizisnoe upravlenie = Effective Crisis Management Journal, 2013, no. 5, pp. 62–73. URL: http://dx.doi.org/10.17747/2078-8886-2013-5-62-73 (In Russ.)
 9. Porter M. Mezhdunarodnaya konkurentsiya [The Competitive Advantage of Nations]. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya Publ., 1993, 896 p.
 10. Ismagilova V.S., Ismagilova A.R. Innovatsionnoe razvitie territorii – perspektiva konkurentnogo preimushchestva munitsipal'nykh obrazovanii. V kn.: Rossiya: tendentsii i perspektivy razvitiya. Ezhegodnik. Vyp. 10. Ch. III [Innovative development of areas is a prospect for the competitive advantage of municipalities. In: Russia: Trends and prospects of development. Yearbook. Issue 10. Part 3]. Moscow, INION RAS Publ., 2015, pp. 574–578.
 11. Reznikov B.A. Sistemnyi analiz i metody sistemotekhniki. Ch. 1. Metodologiya sistemnykh issledovanii. Modelirovanie slozhnykh sistem [Systems analysis and system engineering methods. Part 1. The methodology for system researches. Modeling on complex systems]. Moscow, Ministry of Defense of Russia Publ., 1990, 522 p.
 12. Radionova S.P., Radionov N.V. Otsenka investitsionnykh resursov predpriyatii. Innovatsionnyi aspekt [Evaluating investment resources of the entity. Investment considerations]. St. Petersburg, Al'pha Publ., 2001, 208 p.
 13. Radionov N.V., Radionova S.P., Fadeev A.S. Modeli vybora v zadachakh investitsionnogo proektirovaniya [Choice model for purposes of investment design]. Moscow, Restart Publ., 2012, 192 p.
 14. Ilyshev A.M., Ilysheva N.N., Selevich T.S. Strategicheskii konkurentnyi analiz v tranzitivnoi ekonomike Rossii [Strategic competitive analysis in the transitive economy of Russia]. Moscow, Finansy i Statistika, INFRA-M Publ., 2010, 480 p.
 15. Radionova S.P. Sovremennye tendentsii razvitiya rynka gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v Rossii na primere realizatsii proektov razvitiya transportno-logisticheskoi infrastruktury (regiona, raiona). V kn.: Rossiya: tendentsii i perspektivy razvitiya. Ezhegodnik. Vyp. 10. Ch. III [Contemporary trends in the development of public private partnership in Russia. Evidence from development projects of transportation and logistic infrastructure (region, district). In: Trends and prospects of development. Yearbook. Issue 10. Part 3]. Moscow, INION RAS Publ., 2015, pp. 665–671.
 16. Vidyakina O.V., Dmitrieva E.M. Sistema podgotovki kadrov dlya innovatsionnoi ekonomiki Rossii: monografiya [The staff training system for Russia’s innovative economy: a monograph]. Moscow, Prospekt Publ., 2014, 112 p.
 17. Pelipenko A.A. Izbrannye raboty po teorii kul'tury. Kultura i smysl [Selected works on the theory of culture. Culture and sense]. Moscow, Izdatel'stvo Soglasie, Artem Publ., 2014, 728 p.

View all articles of issue

 

ISSN 2311-875X (Online)
ISSN 2073-2872 (Print)

Journal current issue

Vol. 14, Iss. 6
June 2018

Archive